Vaststellen behoefte

Voor de invulling van het plan hebt u informatie nodig over de actuele situatie in uw bedrijf en of het mogelijk is om deze met behulp van planten te verbeteren. Hiervoor maakt u een inven- tarisatie van het aantal planten in het bedrijf en welke plantensoorten het betreft. Stel ook vast waar geen of nauwelijks planten voorkomen en of er bij uw medewerkers behoefte bestaat aan (meer) groen in hun werkomgeving. Hierbij kunt u speciaal aandacht geven aan werkplekken die dicht in de buurt staan van bronnen van schadelijke stoffen zoals printers en andere machines. Inventariseer ook de plekken van medewerkers die sick building symptomen vertonen.

Het verzamelen van deze gegevens kunt u doen aan de hand van vragenlijsten of via een discussiebijeenkomst met (vertegen-woordigers van) de medewerkers. Geef sprekende voorbeelden, zodat uw medewerkers zicht krijgen op mogelijkheden om hun werkomstandigheden te verbeteren en kunnen meedenken over een praktische invulling.

Met deze gegevens maakt u een analyse van de situatie, stelt u prioriteiten vast en informeert u de medewerkers over de resultaten en het vervolg van het project.

Bronnen van schadelijke stoffen

  • behang, tapijt, vloerbedekking, stoffering
  • blauwdrukmachines
  • beeldschermen
  • correctievloeistof
  • lijmen
  • kopieerapparaten
  • stencilmachines
  • papieren handdoeken
  • voorbedrukte formulieren
  • tabaksrook

Afname gezondheidsklachten na plaatsen van planten

   
Symptoom Afname na interventie (%)
Geïrriteerde ogen -15%
Droge keel -31%
Vermoeidheid -32%
Hoesten -38%
Hoofdpijn -45%