Uitvoeren van het plan

Het plan ligt klaar om uitgevoerd te worden. Hierbij gaat u gestructureerd te werk aan de hand van het draaiboek en de planning. Het tijdig en helder communiceren van de aanpak en de activiteiten zijn essentieel voor het welslagen van het project. U kunt dit doen via de bestaande communicatiekanalen van het bedrijf zoals het werkoverleg, intranet, het bedrijfsblad, een personeelsbijeenkomst en de voorlichting aan nieuwe mede- werkers. Besteed extra aandacht aan de start van de activiteiten, en zorg voor regelmatige informatie over de activiteiten en eventuele tussentijdse resultaten.

Tijdens de uitvoering is het handig om ervaringen van medewerkers en leidinggevenden te observeren en registreren. Dit komt goed van pas bij de evaluatie van het project. Bespreek ook regelmatig de gang van zaken in de ingestelde werkgroep en stel indien nodig het plan tussentijds bij.