Opzetten van structuren

U hebt de basis gelegd en (financiële) ondersteuning verworven bij het management. De volgende stap is het opzetten van een organisatie-structuur voor het ontwikkelen en uitvoeren van een groenbeleid. Ga hiervoor na wie erbij betrokken moeten worden, wie al geinteresseerd zijn en of er initiatieven op dit vlak bestaan.

Formeer vervolgens een plantencommissie of haak aan bij werkgroepen over rookbeleid of het binnenklimaat. Voorzie alle betrokkenen van achtergrondinformatie over het effect en nut van planten op de werkplek. Het is belangrijk dat er in de commissie of werkgroep medewerkers zitten met diverse achtergronden, bijvoorbeeld een lid van het management, de personeelsvertegenwoordiging, de veiligheid- en gezondheids- commissie, personeelszaken en enkele medewerkers. Misschien hebt u medewerkers met 'groene vingers' die zich hier graag voor willen inspannen. Zorg ervoor dat het management ook zichtbaar het groenbeleid ondersteunt.

 

Maak ook een overzicht van bestaande overlegvormen en probeer hen voor het groenbeleid te interesseren en actief te betrekken bij de opzet. Hierbij kunt u denken aan overleg- structuren in het kader van het Arbobeleid, het periodiek arbeids- gezondheidskundig onderzoek en het bestaande voorlichtings- en opleidingsprogramma.

 

Inventariseer ook welke communicatiemiddelen in het bedrijf aanwezig zijn zoals nieuwsbrief, intranet en prikbord. Deze kunt u gebruiken om algemene informatie over 'gezond groen op het werk' en de voortgang van het project te communiceren.