Ontwikkelen van een plan

In deze fase bepaalt u welke activiteiten u dit jaar gaat ondernemen. Uit stap 3 komt naar voren dat er op een afdeling geen planten staan of dat er vaak medewerkers te kampen hebben met hoofdpijn. Maak voor de aanpak van de activiteiten een planning en een draaiboek waarin staat wie wanneer wat gaat doen. Als u deze activiteiten opneemt in het jaarlijkse plan van aanpak en het communicatieplan van uw bedrijf, wordt het groenbeleid vanzelf een vast onderdeel van het bedrijfsg ezondheidsbeleid.

Mogelijke activiteiten:

 • Zorg voor voldoende gezonde planten per individuele werkplek.
 • Besteed extra aandacht aan werkplekken dichtbij kopieer- machines.
 • Regel het onderhoud van de planten.
 • Zorg dat één persoon de taak heeft om de planten te ver- zorgen.
 • Zet planten in hydrocultuur; dit kost minder verzorging en is beter voor zowel plant als mens.
 • Schakel een hovenier in om het personeel voor te lichten.
 • Organiseer op een personeelsdag een excursie naar een kwekerij.
 • Organiseer een cursus plantenverzorging voor het personeel.
 • Maak ook de buitenkant en de entree van uw bedrijf groener.
 • Stel prijzen in voor de mooiste groene werkplek.
 • Geef vaker een plant cadeau.

Welke planten?

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft veel onderzoek verricht naar de luchtzuiverende effecten van planten in gesloten ecologische leefsystemen. Dit is onder meer verwerkt in het boek 50 verrassende kamerplanten, dat beschrijft hoe planten de lucht zuiveren en welke planten zich hier goed voor lenen. De Kentiapalm bijvoorbeeld brengt veel waterdamp in de lucht, evenals de Vaantjesplant die ook erg goed is in het zuiveren van de lucht. Andere goed zuive- rende planten zijn de Rubberplant, Klimop en de sierlijke Dadelpalm. Het alom aanwezige formaldehyde (in bouw- materiaal, papier en meubelen van niet-natuurlijk materiaal) wordt goed uit de lucht gehaald door de Krulvaren. Ammonia wordt goed gezuiverd door de kamerpalm Rhapis.