Kamerplanten zuiveren lucht
in kantoren en gebouwen.
 

Recent afgerond onderzoek door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft aangetoond dat gewone, alledaagse potplanten in staat staat zijn chemische verontreinigingen in de lucht binnen onze moderne kantoorgebouwen te zuiveren.
Wonderbaarlijk
Als resultaat van ruim 15 jaar onderzoek werd bij het "Environmental Department' van het John C. Stennes spacecenter in Mississippi aangetoond dat kamerplanten zoals Philodendron, Spatniphillum en Dracaena in staat zijn chemische stoffen uit de ons omringde lucht letterlijk 'op te eten' zonder dat er schadelijke reststoffen overblijven.
 
Ruimtevaart
 
Het zal duidelijk zijn dat dit door DR. B.C. Wolverton geleide onderzoek, dat vele miljoenen dollars heeft gekost niet werd opgestart omdat NASA zo van planten hield. De opdracht was was om een methode te ontwerpen waarbij toekomstige bases op Mars of op de Maan zelfstandig in staat zouden zijn hun verontreinigde water en verschaalde lucht via een gesloten systeem opnieuw te gebruiken. De achtergrond daarvan was van financiële aard. Het regelmatige bevoorraden van ruimtebases met zuurstofcilinders en tanks met water zou onbetaalbaar worden.
 
Bio-home
 
Metingen in spacelab 1 en space lap 2 hadden meer dan 300 toxische stoffen in de lucht in de ruimtecapsule aangetoond.Chemische stoffen, afkomstig van in het ruimteschip gebruikte bouwmaterialen en electonica. Uitgaande van dat gegeven werd bij NASA een zogenaamde bio-home geconstrueerd, geheel opgetrokken uit de modernste bouwmaterialen en volledig van de buitenlucht afgesloten. Waardoor kunstmatig een 'ziek' klimaat werd gecreëerd.
 
Eco-systeem
 
In dat Bio-Home installeerde Dr.Wolverton een 'Groene long', bestaan uit een compartiment waar via een met planten gevuld buizensysteem het verontreinigde 'huishoudwater' en de verschraalde lucht vanuit het woongedeelte werd gepompt en na 24 uur volledig gezuiverd werd teruggevoerd, het eco-systeem werkte!
Meer dan 15 jaar onderzoek had eindelijk resultaat gehad, niet uitsluitend van belang voor het ruimtevaartprogramma, maar met name bruikbaar voor directe toepassing op aarde.
Een rechtstreekse bijdrage in de strijd om een schone en leefbaarder milieu.
 
Zieke gebouwen
 
In de afgelopen 25 jaar hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan op het terein van de productie van bouwmaterialen, kantoormeubels, vloerbedekking en schoonmaakmiddelen. Pas nu blijkt dat er aan veel van die fraaie producten nadelen kleven die niet eerder werden onderkend. Met de gevolgen daarvan hebben wij allemaal direct of indirect te maken in de vorm van het z.g. 'Sick building Syndrome'.
Een uitheemse gevoel van onbehagen wil omschrijven dat zich manifesteerd bij werknemers die dag-in, dag-uit hun werk moeten doen in van buitenlucht afgesloten gebouwen. Oog-,neus- en keelklachten, al of niet in combinatie met een gevoel van lusteloosheid, zijn de typische verschijnselen. Becijferingen door het Directoraat Generaal van de arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en volksgezondheid geven aan dat ruim 1 miljoen werknemers in Nederland 'Sick Building Syndrome' symptomen vertoont. Dit betekent tegerlijkertijd een jaarlijks productieverlies van zo'n FL.2.000.000.000.- (2 miljard gulden) door minder inzetbaarheid en ziekteverzuim.
 
Arbeidsomstandigheden
 
Uit de USA komen nog verontrustender berichten. De 'Environment Protection Agency'(EPA) schat de extra kosten van medische zorg ten gevolgen van aandoeningen veroorzaakt door verontreinigde lucht in kantoorgebouwen alleen al op meer dan 1 miljard dollar, terwijl het productiviteitsverlies word geschat op 60 miljard dollar. Reden genoeg voor overheid en bedrijfsleven om wetgeving te steunen die erop is gericht het complexe verschijnsel van het 'Sick Building Sydrome'aan te pakken. Een en ander houdt in dat op termijn de werkgever verantwoordelijk gesteld zal worden voor de kwalitiet van de werkplek, inclusief de kwaliteit van de lucht in de betrokken gebouw.
 
Conclusie
 
Hoewel is aangetoond dat potplanten in staat zijn ziekmakende chemische stoffen in de lucht zoals Formaldehyde, Benzeen en Trichloorethyleen om te zetten in 'plantenvoedsel', wil dat nog niet zeggen dat daardoor het probleem van het 'Sick Building Syndrome' uit de wereld is. Wel is bewezen dat het verstandig is (mits goed verzorgd) ons te omringen met zo veel mogelijk potplanten thuis en op kantoor.