Gezond groen op de werkplek

Wist u dat het binnenklimaat van een derde van alle moderne kantoorgebouwen in Europa niet voldoet aan richtlijnen voor gezond binnenklimaat, en dat hierdoor het ziekteverzuim veel hoger is dan normaal?

Een goed binnenklimaat op de werkplek is een randvoorwaarde voor het optimaal presteren van uw medewerkers. In veel werkruimten is de lucht te droog en komen schadelijke stoffen voor die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Veel gehoorde klachten zijn droge keel, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, irritaties aan ogen, luchtwegen en huid, en hoesten.

Het plaatsen van luchtzuiverende planten kan deze gezondheidsklachten sterk verminderen. Planten voorzien de lucht van waterdamp, absorberen warmte en geluid, en kunnen schadelijke stoffen opnemen en afbreken.

Mensen ervaren werkplekken met planten ook als prett iger,wat leidt tot een aantoonbare afname van stress en sickbuilding symptomen als hoofdpijn en vermoeidheid. Uit onderzoek blijkt onder meer dat medewerkers die langer dan vier uur per dag achter een beeldscherm zitten zich prettiger voelen en productiever zijn na het plaatsen van planten in de nabijheid van hun monitor.

GROENBELEID

Kortom: planten op de werkplek verminderen gezond- heidsklachten en stress. Dit vertaalt zich in een aanzienlijke vermindering van het ziekteverzuim en verbetering van de prestaties en productiviteit van uw medewerkers. Reden genoeg om een beleid op te zetten om de werk- plek groener en gezonder te maken. Om nieuw beleid succesvol in te voeren is een planmatige aanpak een vereiste. Dit zeven-stappenplan helpt u daarbij.