Evalueren van het groenbeleid

Ongeveer een half jaar na het uitvoeren van het plan gaat u na of alle activiteiten zijn gelukt en wat de ervaringen zijn van uw medewerkers, leidinggevenden en andere betrokkenen. Stel vast hoeveel gezonde planten er bijgekomen zijn, of de planten goed verzorgd worden, hoeveel mensen naar de voorlichtings- bijeenkomsten zijn geweest, en vraag naar de motivatie van het personeel. Op de langere termijn kunnen ook effecten op het ziekteverzuim worden meegenomen, zodat u inzicht krijgt in de kosten versus de opbrengsten van het project. Maak een verslag met aanbevelingen voor verdere activiteiten en suggesties voor verbeteringen.